• Sun. Oct 1st, 2023

Jaal Xiiqii Lammeessaa, Miseensi WBO, keessummaa Qophii Addaa ONM-ABO ti hiriyyoottan keessaniillee qoodaa nu eeggadha

Mar 7, 2023

https://youtube.com/@onmtv2546

Jaal Xiiqii Lammeessaa, Miseensi WBO, keessummaa Qophii Addaa ONM-ABO ti. Liinkii tana xuquun youtube chanel ONM TV 📺 isa haaressa subscribe godhaa hiriyyoottan keessaniillee qoodaa nu eeggadha.

Leave a Reply