• Mon. Sep 25th, 2023

Gaafatamaan To’annoo Tiraafikaafi nageenyaa Aanaa Bachoo komandar KIDAANEE GIRMAA WBO tiin boji’ame

Sep 14, 2023
One thought on “Gaafatamaan To’annoo Tiraafikaafi nageenyaa Aanaa Bachoo komandar KIDAANEE GIRMAA WBO tiin boji’ame”

Leave a Reply