• Sun. May 28th, 2023

Hordoftoota Arraata Biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo, Ebla 15 Guyyaa Goototaatiif marii Qabsaa’ota buleeyyii Fi bu’uureessitoota qabsichaa waliin taasfine, galgala kana akka sa’a impaayerattiitti sa’a 3:00 irratti qabannee isiniif dhiyaanna

Apr 12, 2023

Hordoftoota Arraata Biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo, Ebla 15 Guyyaa Goototaatiif marii Qabsaa’ota buleeyyii Fi bu’uureessitoota qabsichaa waliin taasfine, galgala kana akka sa’a impaayerattiitti sa’a 3:00 irratti qabannee isiniif dhiyaanna.

TV ONM
YouTube
Telegram

Irraan nu hordofaa!

Arraata Biyyoolessa Oromiyaa sagalee cunqurfamootaa!

https://youtube.com/@ArraataONM

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088791433597&mibextid=ZbWKwL

Leave a Reply