• Wed. Nov 29th, 2023

Ilmaan Oromoo aanaa Abee Dongoroo magaalaa Tullu Waayyuu humna faannoon buqqa’ee bosonatti baqatee rakkoo hamaa keessa jira

Oct 6, 2023

ONM-ABO Onkoloolessa 6, 2023

Godina Horro Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongoroo keessatti uummanni haala rakkisaa keessa jiraachuu Arraata Biyyoolessa Oromoyaatti Kan himan jirattonni rakkoolee hedduun karaa murnoota PP fi Finxaaleeyyii Amaaraa faannoon irratti raawwachaa akka jiru gabaasaa turuun Kan yaadatamu yoo ta’u, aanaa kana keessatti yeroo gara garaa finxaaleyyiin Amaaraa miidhaa geessisaa akka jiran beekamera

Guyyoota sadan darban Aanaa Abee Dongoroo ganda Loomica jedhamutti lolli finxaaleyyii Amaaraa (Faannoo) fi Raayyaa Ittisa impaayera Itoopiyaa  gidduutti gaggeefamaa ture, Lola kanaanis uummanni naannoo sanaa qe’ee isaanii gadi dhiisanii baqachaa jiraachuu jiraattonni Arraata Biyyoolessatti himani.

Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessa jechuun Onkoloolessa 5, 2023 ganama barii irraa kaasuun humni faannoo magaalaa Tullu Waayyuu irratti dhukaasa banuun uummanni qe’ee fi qabeenya isaa dhiisee gara bosonaatti baqachaa Kan turanii fi Humni faannoo kunis magaalaa seenuudhaan qabeenya uummataa saamuu fi Akkasumas nama maqaan isaa Geetuu Faqqadaa jedhamu ajjeessuu jiraattonni himuun Geetuun dafqaan bulaa siyaasa kam irraayyuu bilisa ta’ee nama jireenya isaa gaggeeffatu ta’uu namni isa beeku tokko nuuf hime.

Dabalataanis Uummanni gara bosonaatti baqates rakkoo hamaa keessa jirra jechaa Kan jiran yoo ta’u keessattuu Haadhooliin ulfaa, Maanguddoonni fi daa’imman rakkoo beelaa fi bu’aa ba’ii lafaatiin hiraarfamaa jiraachuu maddeen kaasuun yeroo ammaas haalli aanicha Keessa jiru yaaddeessaa ta’uu dubbatu.

Leave a Reply