• Tue. Dec 5th, 2023

Godina Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda Waaccuu ilaalchaatti waraanni biltsiginnaa Amajjii 16/2023 manneen uummata nagaa 45 deggartoota WBOti isin jechuun qabeenya waliin barbadeessan

Jan 18, 2023

ONM-ABO 18 Amajjii 2023 Godina Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda Waaccuu ilaalchaatti waraanni biltsiginnaa Amajjii 16/2023 manneen uummata nagaa 45 deggartoota WBOti isin jechuun qabeenya waliin barbadeessan. Kanneen manni jalaa gubate maqaan isaanii,
1.Girma Edeemaa
2.Gizaachoo Solomon
3.Milkeessaa Girmaa

 1. Abbiree Girmaa
 2. Didaa Goobanaa
 3. Aragguu Mormaa
 4. Gannoo Gammadee
 5. Alamuu Odaa
 6. Biraanuu Jaarsoo
 7. Mokonna Wandimmuu
  11.Fiqiru Dhakoo
 8. Mijuu Laacaa
  13.Gammadee Shogaa
 9. Ayyalee Odaa
 10. Dullachaa Qonyee
  16.Abdafiree Banataa
 11. Dani’el Buxxishuu
 12. Sanbatoo Goofare
 13. Abrahaam Jaarsoo
 14. Kifilee Jaarsoo
 15. Mokonna Masfiin.
 16. Roobalee Gammadee
 17. Miiraa Gammadee
 18. Araarsoo Ji’oo
 19. Shifarraa Jennisoo
  26.Tasfayee Areerii
 20. Bexxuu Jennisoo
 21. Sintayyoo Shifarraa
 22. Fiqaaduu Banataa
 23. Banataa Jaarsoo
 24. Ashanafii Ruufoo
 25. Aagaa Banataa
 26. Badhee Guyyoo
 27. Shibirree Girmaa
 28. Reebaa Dhakoo
  36.Fiqiruu Dhakoo
 29. Waqolee Edeemaa
 30. Gofaree Ruufoo
 31. Amaanu’el Galgaloo
 32. Jaartee Gammadee
 33. Gammadee Turaa
 34. Ji’oo Gammadee
  43.Yuuboo Gammadee
 35. Dammaqaa Areeroo
  45.Qoncoraa Gojjee
 36. Fiqaaduu Galgalee
  45.Gammadee Jiloo
  46.Dasitaa Eddoo
 37. Saaqoo Gaddoo

Leave a Reply