• Wed. Nov 29th, 2023

Wallee Qabsoo Jaal Adamsaa Diinaa fi Niimoonaa Mokonnon – Qorataaf Hayyuu jedhu karaaYoutube ONM-ABO bor dhiyaata itti dhiyaadha!

Feb 11, 2023

Leave a Reply