• Mon. Sep 25th, 2023

Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti afooshaan nyaata milishaaf dhiyeessaa jechuun dararaan jiraattotatti jabaatee jiraachuu maddeen himan

Sep 16, 2023

ONM-ABO Fulbaana 16, 2023

Sirni daba hawaasa Oromoo irratti raawwachuun, gaaffii hawaasni hin beekneen hidhaa, saamaa fi ajjeesaa jiru bilxiginnaan, waraana naasuu hawaasaaf hin qabne bobbaasuun dararaa jabeessee jiraachuu maddeen ona Cawwaaqaa dubbatan.

Haaluma kanaan fulbaana 13, 2023 godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa  ganda Burqaa Barakaa keessatti maqaa gargaarsa milishaa jedhuun afooshni gandichaa Marti nyaata akka dhiyeessaaniif dirqisiisaa kan jiru yoo ta’u, ganda Shimal Tokkee keessatti ammoo hawaasa hundarraa midhaan ardaba tokko tokko humnaan funaanaa jiraachuu maddeen himan.

Dabalataanis waraanni sirnichaa Fulbaana 14, 2023 magaalaa Boolee jedhamu keessatti maallaqa namootaa saamuu fi bilbiloota harkaa fuudhuun reebichaa fi dararaa raawwachuun galgala akka gadi dhiisanis maddeen gabaasan.

Leave a Reply