• Wed. Nov 29th, 2023

Lixa Shaggar aanaa Cobii keessatti namni nagaan tokko hidhattoota PP’n ajjeefamuun, manneen namootaa hedduunis ibiddaan gubatan

Oct 23, 2023

ONM-ABO Onkoloolessa 23, 2023

Oromoon waggoottan Ja’an darban erga Abiy Ahimed gara aangootti dhufee eegalee gochoota seenaa impaayerattii keessatti geggeefamee hin beekne keessummeessaa, humnoota sirnichaan hidhachiifamaniin ajjeefamaa, qabeenyi isaas gubachuun jiruu gadadoof saaxilamaa jira.

Uummata nagaa jaallatu nagaa dhowwuun jiruu gadadoof akka saaxilaman gochaa kan jiran hidhattootni koloneel Abiy Ahimediin bobbaafaman kunneen lafa socho’an cufatti gochoota hawaasa nagaa gaddisiisuu fi yaaddessu hojjechaa kan jiran yoo ta’u, guyyoota sadiif walitti aansuun lixa Shaggar aanaa Cobii keessatti manneen qonnaan bultoota hedduu gubuun barbadeessaniiru.

Hidhattootni kunneenis magaalaa aanichaa Cobii irraa ka’uun gara ganda Qorichaa Kootichaatti kan bobbaafaman yoo ta’u, akkuma gandicha seenaniin manneen qonnaan bultoota  maqaan isaanii Diroo Beekaa, Sisaay Beekaa fi  Sisaay Maatabee jedhamanii Onkoloolessa 21, 2023 mi’a mana keessaa tokko osoo hin hambisin guutummaatti jalaa gubuun barbadeessuu jiraattotni dubbatu.

Namootni manneen isaanii jalaa barbadaa’e kunneen ragaa sobaan waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti dhufeenya qabdu maqaa jedhuun akka jalaa gubanis jiraattotni dabaluun himu.

Gaafa Onkoloolessa 19, 2023 manneen qonnaan bultoota 13 oliis hidhattoota kanaan barbaadaa’uu gabaasaa kan turre yoo ta’u, yeroo ammaas gochootni uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran dabalaa jiraachuu fi namootni hedduunis qe’ee isaanii gadi dhiisanii deemuuf dirqamanii jiraachuus dubbatu.

Leave a Reply