• Wed. Nov 29th, 2023

Murni PP Magaalaaf Baadiyyaa Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo dararuuf, ajjeesuu jabeessee itti fufe

Sep 20, 2023

SQ-Fulbaana 19, 2023

Murni Siyaasaan isaa ajjeesuuf hidhuu qofaan tikfamu halkan edaa Magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoo Ayyalee Waaqshumaatti mana cabsuun humnoota tikaatiin  erga butamee bakki inni geeffame hin beekamne!
Ayyaleen nama hidhata siyaasaa kamittiiyyuu hin qabnee fi hojii dhuunfaasaa hojjetatee kan jiraatuudha.
Oromummaan qofti yakka ta’ee ilmaan Oromoo bakka cufattuu dararamu!

Leave a Reply