• Wed. Nov 29th, 2023

WBOn Oromiyaaf lubbuu fi dhiiga isaa kennaa jira

Feb 19, 2023

WBOn Oromiyaaf lubbuu fi dhiiga isaa kennaa jira. Wanti xiqqaan nuti gochuu dandeenyu kophee, rasaasaa fi meeshaalee yaalaa akka qaban mirkaneessuudha.

Gahee keessan bahachuuf har’a galmaa’aa ji’atti doolaara 15 WBOf gumaacha. Ji’atti doolaara 15 jechuun guyyaatti saantima 50 jechuudha. Saantima 50 maallaqa namoonni guyyaa guyyaan bunaaf baasan gadi.

https://www.empoweroromia.org/plans-pricing dhaqaatii waraana keessan deeggaraa.

Leave a Reply