• Mon. Sep 25th, 2023

Godina Qellem wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambii Dolloo keessatti Ilmaan Oromoo murtii malee baatii dheeraaf mana hidhaa keessatti daraaraa jiru 

Apr 1, 2023

ONM-ABO Ebila 1, 2023

Ilmaan Oromoo hidhuu akka ulaagaa bulchiinsaatti Kan fayyadamu sirni bilxiginnaa, erga hidhee boodas murtii tokko malee baatii dheeraaf mana hidhaa keessatti gidirsaa Jira.

Haaluma kanaan godina qellem Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambii Dolloo keessatti Ilmaan Oromoo badii tokko malee Oromummaan yakkamuun hidhaman Ebbaa Danyee fi B/s Gammachuu dabalatee namoota baay’inni Isaanii 90 ol ta’an kutaa xiqqoo keessatti hidhuun daraaraa agarsiisaa jiru.

Namoota hidhamanii jiran kana keessaa komaandipoostiin mallaqa 20,000 hangla 30,000 irraa fudhatee Kan gadhiisaa jiru yoo ta’u, Kan maallaqa hin qabnee fi harka qalleessa ta’an ammoo mana hidhaatti hafuun halkanii fi guyyaa  huccuu irraa baasuun qaama qullaa reebaa jiraachuu maddeen magaalaa Dambii Dolloo Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.

Leave a Reply