• Sat. Sep 23rd, 2023

Irbuu Post Baatii tokkootti marsaa lama kan isiin qaqabsiisu yootahu

Jan 18, 2023

Irbuu Post Baatii tokkootti marsaa lama kan isiin qaqabsiisu yootahu.

Yeroo amma Jildi Lammaffaa isin qaqabsiisuuf qophii xumureera. Jildii lammaffaa keessaatti Ergaa jajjaboofi Walaloo Bashannansiisoo hedduu qabatee dhufaa jira. Isinis Dubbisaa irraa baraadha!
Hubachisa:- Barruun IRBUU POST Jildii lammaffaan karaa toora Link kana argattu.

Keessummoonni Irbuu Post maal jedhan kan jedhuuf Saaqaa dubbisaa! Dubbisa Gaarii!

Leave a Reply