• Sat. Sep 23rd, 2023

Jildii Sadaffaa!

Feb 4, 2023

Barruun Irbuu Post Bor Waaree booda Jildii sadaffaan ni lakkifama.

Hubachiisa:- Barruu kana Guutummaa Argachuuf Website hordofaa!

One thought on “Jildii Sadaffaa!”
  1. Jabadha jaalan ko isiin faana jiraa.
    Jaalan Qabasoo Sabaf bahaan hundaa rabbiin koluu isaa Jala ha kawaatu

Leave a Reply