• Sat. Sep 23rd, 2023

Haala Qabatama Fi Odeeffannoo wayiitawwa Barruun Irbuu post Torbee lama lamaan dhiheessu sanbata dhufuu ni maxxanfama!

Mar 3, 2023

Haala Qabatama Fi Odeeffannoo wayiitawwa Barruun Irbuu post Torbee lama lamaan dhiheessu sanbata dhufuu ni maxxanfama!

Irbuu Post Jildii 4ffaan Bitootessa 5/2023 gadi lakkifama. Toora Telegram fi Fuul barruu keenya hordofaa!

Leave a Reply